PROFESIUNE:

Dracma Contab oferă soluții personalizate mulțumită profesionalismului echipei de lucru și competentei necesare pentru calitate și versatilitate.

Putem oferi clienților resursele actualizate pentru a evalua specificul țării, tradițiile, reglementările, limitările, exigentele și oportunitățile.

Atenția la problemele clienților este fundamentală, în special în aceasta țara în care experiența combinată cu cunoștințele culturale, financiare și legislative profunde ale locului reprezintă prerogative esențiale pentru întreprinderea sau desfășurarea unei activități.

 

CONSULTANTA FISCALA SI CORPORATISTA:

Dracma Contab oferă consultanță fiscală și corporativă în toate etapele vieții companiei, de la înființare până la lichidarea societății. În special, consultanță fiscală către companii individuale și societăți de capital.

- Întocmirea si tinerea contabilității generale;
- Obligații fiscale aferente întocmirii situațiilor financiare anuale;
- Obligații fiscale aferente întocmirii declarațiilor TVA;
- Redactarea bilanțului anual in format UE, in limba italiana, cu valori exprimate in euro;
- Asistență si reprezentare in rapoartele cu A.N.A.F. – Administrația Financiara;
- Litigii fiscale.

CONSULTANTA PENTRU SOCIETATI:
Suntem in măsura sa realizam evaluări ale companiei, planificare financiară, planificarea și controlul managementului. De asemenea, oferim o imagine completă a aspectelor civile, fiscale și de gestiune pentru constituirea și start-up-ul entităților comerciale si necomerciale.
- Consultanță corporativă și contabilă;
- Înființare societății;
- Înființare entități comerciale sau necomerciale;
- Înființare de companii individuale;
- Cesiuni si achiziții de capital ale companiilor;
- Servicii de găzduire sediu social;
- Servicii administrative.

CONSULTANȚĂ CONTRACTUALĂ:

Tratarea și întocmirea contractelor, consilierea și asistența cu privire la tipurile de contracte și respectarea adecvata ale necesităților, elaborarea de acte și documente private sunt toate servicii garantate de catre Dracma Contab.
- Contracte de vânzare-cumpărare
- Contracte de închiriere și cesiune de activități comerciale
- Contracte de agenție
- Contracte juridice în general

CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ ÎN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ A PERSONALULUI:

Dracma Contab oferă clienților săi asistența necesară pentru administrarea obișnuită a personalului, în special:

- Redactarea statelor de plata;
- Contracte de muncă;
- Înregistrare contracte de munca, modificarea și încetarea raporturilor de muncă;
- Calcul retribuție neta, bruta și al altor costuri de personal;

Consultanta detașare/punere la dispoziție de personal pe teritoriul statului Italian

Dracma Contab este specializată în procedurile de detașare / punere la dispoziție de personal roman (sau altă cetățenie UE) pentru desfășurarea de activități de munca pe teritoriul statului Italian (sau al altui stat UE), oferind asistență globală pentru următoarele proceduri / activități:

- detașare de personal;
- detașare intra-grup de personal;
- punere la dispoziție transnațională  de personal;
- executare de lucrări in antrepriza / subantrepriza pe teritoriul țărilor UE;
- constituire / achiziție agenții de muncă temporară;
- obținere autorizații pentru activitățile agenției de muncă temporară;
- obținere autorizațiilor pentru activitățile de selecție / recrutare de personal;
- înscrierea in Registrul informatic italian al agențiilor de muncă temporară;
- obținerea formularelor de detașare A1 - S1;
- asistenta cu ocazia unor eventuale controale din partea organelor statului de destinație sau de origine al salariatului.

MAI MULT DECAT UN SERVICIU:

Consultanta in domeniul salarizării înseamnă gestionarea la 360°  a  tuturor resurselor umane în numele companiilor, într-o mare de evoluție continuă, cu impact asupra aspectelor contabile, economice, juridice, de asigurări, de securitate socială. Pentru a oferi un ajutor concret, care poate crea un avantaj competitiv, construim un proiect comun și împărtășit, in centrul căruia este protecția clientului și exigentele sale specifice care necesita a fi satisfăcute.

Reducerea timpului, a costurilor și un control major în managementul administrativ al personalului: acesta este avantajul real și distinctiv al serviciului nostru salarizare, datorită utilizării semnificative a tehnologiei inovatoare, creată și perfecționată de-a lungul anilor.